Retourneren

Voordat u een product terugzendt

Als u een probleem heeft met een product, staan er mogelijk andere acties open voordat u het product terugzendt:
- Zoek online hulp op de website bij Service
- Neem contact op met onze klantenservice voor technische productondersteuning of bij vragen over jouw bestelling.

Terugzendbeleid

U kunt een product uit twee beweegredenen retourneren naar ons:

Herroeping

Afhankelijk van onze terugzendcriteria kunt u de koopovereenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na aankoop intrekken en een terugbetaling vragen zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.
Als u uw recht op intrekking wilt uitoefenen, moet u ons voordat de intrekkingsperiode vervalt, van de beslissing op de hoogte brengen. Raadpleeg de pagina Herroeping voor informatie over hoe u ons op de hoogte kunt brengen van de beslissing om de terugzendprocedure te starten. Teneinde aan de deadline voor de intrekking te voldoen, is het voldoende dat u ons het bericht, waarin u aangeeft een beroep te willen doen op het intrekkingsrecht, toestuurt voordat de intrekkingsperiode is verlopen.

Garantie op gebrekkige goederen

Gekocht in onze webshop
Als een product dat in onze webshop heeft gekocht, afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, binnen de garantietermijn van 2 jaar, kunt u het desbetreffende product (inclusief eventuele accessoires) met een geldig aankoopbewijs aan ons retourneren. Wij bieden u zo snel mogelijk een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling. Ter beoordeling van de garantieclaim dient gelijktijdig met het product een gedateerde aankoopnota te worden overlegd. Zonder aankoopnota kunnen wij de garantietermijn niet beoordelen, derhalve vervalt de garantie.

Om het garantierecht uit te oefenen, neemt u contact op met onze klantenservice. Zij zullen uitleg geven over de garantieafhandeling en verdere procedure.

Gekocht bij een van onze retailers
Als een product defect raakt binnen de garantietermijn, kunt u het desbetreffende product (inclusief eventuele accessoires) met een geldig aankoopbewijs omruilen bij de winkel waar het KlikAanKlikUit product is gekocht. Voor een volledig overzicht van de garantievoorwaarden kunt u de Garantiepagina raadplegen.

Terugzendprocedure

Nadat u contact heeft gezocht met de klantenservice, dient u de goederen voorzien van een RMA-nummer aan KlikAanKlikUit terug te zenden. U dient de producten te versturen tezamen met eventuele accessoires en voorzien van een korte omschrijving van het defect en een ingevuld garantieformulier, die u via de klantenservice verkrijgt.

Nadat het pakketje ontvangen is, zorgen wij dat deze de dag van ontvangst gecontroleerd wordt of het aan de garantievoorwaarden voldoet. Na de controle ontvangt u zo spoedig mogelijk een vervanging of terugbetaling.


Graag notitie nemen van het feit dat, in naleving van onze privacy- en beveiligingsprocedures, de annulering en terugbetaling van bepaalde producten mogelijk telefonisch moet worden bevestigd voordat deze kunnen worden afgerond. LET OP: indien u heeft gekozen voor betaling via AfterPay, dient u de factuur van AfterPay nog steeds te voldoen. Wij zullen vervolgens de terugstorting van het aankoopbedrag naar uw rekeningnummer in orde maken.

Even wachten...