Privacy statement

DEFINITIES

Onder “wij” wordt KlikAanKlikUit verstaan.

Onder website verstaan wij de website van KlikAanKlikUit, www.KlikAanKlikUit.com

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij gegevens over u via welke u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, adres of e-mailadres, die op een andere wijze niet openbaar beschikbaar zijn.WAAROP HEEFT DEZE PRIVACY-VERKLARING BETREKKING?

Deze privacy-verklaring heeft betrekking op de wijze waarop KlikAanKlikUit omgaat met de persoonlijke gegevens die door KlikAanKlikUit worden verzameld en ontvangen, inclusief gegevens met betrekking tot uw gebruik van KlikAanKlikUit-services in het verleden en het gebruik van cookies met betrekking tot het gebruik van de website. Deze privacy-verklaring wordt op onregelmatige basis bijgewerkt. We raden u aan om deze privacy-verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en van de nieuwste bepalingen. Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de activiteiten van bedrijven die niet in eigendom zijn van KlikAanKlikUit of door KlikAanKlikUit worden beheerd of op personen die niet bij KlikAanKlikUit in dienst zijn of onder het management van KlikAanKlikUit vallen.KlikAanKlikUit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ons voornaamste doel bij het verzamelen van persoonlijke gegevens zijn het beheren, bewaken en verbeteren van de website, de functies en inhoud ervan, en het leveren en verbeteren van de diensten en verifiëren dat gebruikers van de diensten voldoen aan de criteria die vereist zijn om hun verzoeken te verwerken. We doen dit om de gebruikerservaringen te verbeteren voor bezoekers van de site, klanten en gebruikers van onze website. KlikAanKlikUit verzamelt uw persoonlijke gegevens alleen op basis van een actieve inzending; Bij een actieve inzending worden de persoonlijke gegevens die KlikAanKlikUit verzamelt, ingediend met de positieve kennis van u over de inzending. Alle persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor hetgeen waarvoor u toestemming voor heeft gegeven.ACCOUNT

Wanneer u onze website bezoekt, heeft u de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken. Uw bestelgeschiedenis wordt hier onder andere in weergegeven. Als u ervoor kiest om een dergelijk account aan te maken, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegevens van u:

 • Uw email zodat wij die kunnen koppelen aan u en uw producten die u wilt registreren.
 • Factuurgegevens, waaronder uw naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en e-mailadres


 • NIEUWSBRIEF

  U kunt zich inschreven voor de nieuwsbrieven van KlikAanKlikUit. Als u ervoor kiest om de nieuwsbrieven te ontvangen, verzamelen wij de volgende persoonlijke gegeven van u:

 • Uw emailadres, naar waar de nieuwsbrieven wordt verstuurd.


 • CONTACT DAT U HEBT GEÏNITIEERD

  Als u ons belt, e-mailt of anderszins contact met ons opneemt, kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen om u beter van dienst te zijn. We kunnen contact met u opnemen waar u informatie hebt aangevraagd of een mededeling bij ons hebben aangevraagd. Wij vragen alleen gegevens die nodig zijn om u beter van dienst te zijn.  PROMOTIONELE ACTIVITEITEN OF PRIJSVRAGEN

  Wij kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen om u beter van dienst te zijn en u van goede informatie te voorzien. De winnaars kunnen per telefoon, e -mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres, correspondentieadres of telefoonnummer.  NIEUWSBRIEF INSCHRIJVING

  We gebruiken een externe provider, MailChimp, om onze nieuwsbrief te bezorgen. We verzamelen statistieken over het openen van e-mail en klikken met behulp van industriestandaard technologieën om ons te helpen bij het controleren en verbeteren van onze e-nieuwsbrief. Raadpleeg de privacyverklaring van MailChimp voor meer informatie. U kunt zich op elk moment van de dag of nacht afmelden voor de nieuwsbrieven door op de koppeling voor het uitschrijven onderaan één van onze e-mails te klikken of door contact met ons op te nemen.  BESCHERMEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Alle gegevens die u verstrekt, zullen nooit aan derden worden verkocht of doorgegeven of voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij:

 • Uitdrukkelijk vermeld op de pagina's waar de gegevens worden opgehaald.
 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 • Persoonlijke gegevens zijn vereist om informatie af te stemmen op de behoeften van de gebruiker en om contact met gebruikers op te nemen als dit vereist is. Ofschoon afdoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, kan KlikAanKlikUit u niet garanderen dat verzamelde identificeerbare persoonlijke gegevens nooit kenbaar zullen worden gemaakt op een wijze die niet in overeenstemming is met deze privacy-verklaring. We hanteren de juiste fysieke en elektronische procedures en de juiste beleidsprocedures om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, de gegevensbeveiliging te onderhouden en de gegevens die we online verzamelen op de juiste wijze te gebruiken.  E-MAILBELEID

 • KlikAanKlikUit gebruikt opt-in bestanden ter controle van de registratie van gebruikersgegevens (bijvoorbeeld bij het Service Centre).
 • U ontvangt alleen e-mail via de mailingoverzichten van KlikAanKlikUit waarvoor u bent ingeschreven.
 • Na registratie bij het Service Centre ontvangt u per e-mail een bevestiging. Als u de in dit e-mailbericht verlangde acties niet uitvoert (omdat u bijvoorbeeld de account niet hebt aangevraagd), zal de account automatisch worden gedeactiveerd.
 • Na voltooiing van de registratie, het invullen van een formulier met contactgegevens of het verzoek om gegevens via de website, kunt u een e-mailbericht ontvangen waarin u wordt verzocht uw verzoek te bevestigen. Dit impliceert op geen enkele wijze dat u bent ingeschreven in een mailingoverzicht.


 • COOKIES

  KlikAanKlikUit maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op uw computer worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals taalvoorkeur. In de cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, tenzij u dit uitdrukkelijk accepteert. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden door de cookie instellingen aan te passen. Lees zorgvuldig onze Cookie verklaring door.  Via Google Analytics worden op de website geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Wij gebruiken deze informatie de kwaliteit van de website te verbeteren. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Mocht u toch niet willen dat de geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kunt u dit bij de cookie instellingen aanpassen en het uitschakelen.


 • INZAGERECHT EN VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

  U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Te allen tijde heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens die verbonden zijn met uw gebruikersprofiel te verwijderen door dit profiel op de website te verwijderen. We bewaren uw gebruikersprofiel tot de garantieperiode op uw gekochte-en-geregistreerde product afloopt. Wij bewaren persoonlijke gegevens die u kiest om met ons te delen. Wij bewaren uw gegevens tot het niet langer nodig is dat we dergelijke gegevens verwerken;

 • uw ondersteuningsaanvraag/verzoek is beantwoord en kan worden afgesloten.
 • een wedstrijd of vragenlijst is beëindigd en u bent niet de winnaar of de winnaar is al gecontacteerd.
 • u heeft zich uitgeschreven voor de nieuwsbrief.
 • u heeft uw profiel laten verwijderen op de website.
 • u heeft uw profiel niet gevalideerd binnen 30 dagen.


 • Is uw account gevalideerd, maar heeft geen producten aangeschaft, dan krijgt u na 6 maanden een herinneringsmail met de vraag of u nog u uw account wilt behouden. Is uw account gevalideerd en u heeft producten aangeschaft, dan behouden wij uw gegevens 10 jaar op grond van belastingwetgeving. Na deze periode ontvangt u een herinneringsmail met de vraag of u uw account wilt behouden. Het is mogelijk om uw account te verwijderen van de website. Uw bestelgeschiedenis blijft echter nog wel 10 jaar in onze administratie op grond van belastingwetgeving. Als we om wat voor reden dan ook een vermoeden hebben van frauduleus gedrag, behouden we ons het recht voor om uw gegevens zo lang als nodig te bewaren om onze belangen te beschermen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. KlikAanKlikUit kan u in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.  CONTACT

  KlikAanKlikUit stelt uw mening op prijs. Wanneer u opmerkingen of vragen hebt over ons privacy-verklaring, kunt u contact opnemen via:

 • Post:
 • KlikAanKlikUit

  Laan van Barcelona 600

  3317 DD Dordrecht

  The Netherlands

 • Email:
 • privacy@klikaanklikuit.nl  Deze privacy-verklaring is ingegaan op: 11-05-2018

  Even wachten...