Privacy statement

KlikAanKlikUit App

Trust International B.V. en haar dochteronderneming KlikAanKlikUit (hierna 'KlikAanKlikUit') respecteert de privacy van alle gebruikers van apps en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven in de apps van KlikAanKlikUit gaat u ermee akkoord dat KlikAanKlikUit uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Tijdens het registreren en inloggen in de apps van KlikAanKlikUit wordt altijd gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze apps gebruiken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen, om u aan te melden of om producten van KlikAanKlikUit met uw smartphone te gebruiken.

U heeft altijd recht op inzage en/of correctie van de opgegeven persoonsgegevens.

KlikAanKlikUit legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdrachten. Uw gegevens kunnen door KlikAanKlikUit worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van KlikAanKlikUit. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren en/of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. KlikAanKlikUit verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Gegevens met betrekking tot het gebruik van de apps van KlikAanKlikUit gebruiken wij voor onder-zoek naar verbetering van en communicatie over onze producten en diensten. Deze informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Contactgegevens:

  • Trust International BV
  • Laan van Barcelona 600
  • 3317 DD Dordrecht
  • Nederland
  • Even wachten...