Herroeping

Bij de aankoop van KlikAanKlikUit artikelen heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u KlikAanKlikuit, Laan van Barcelona 600, 3317 DD Dordrecht, Nederland, fax: +31 (0)78 7111279, email: , via een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hieronder terug te vinden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) van ons terug. Wij betalen u terug door middel van bankoverschrijving, vandaar dat we u vragen uw IBAN rekeningnummer te vermelden bij uw herroeping. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Na ontvangst van de herroepingsmedeling betalen wij u zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terug. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen en gecontroleerd, of tot het moment dat u heeft aangetoond deze te hebben opgestuurd, afhankelijk van welk moment eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan KlikAanKlikUit Herroepingen, Antwoordnummer 6012, 3301 VA Dordrecht, terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u de artikelen retourzendt naar ons antwoordnummer. Indien u geen gebruik wenst te maken van het antwoordnummer worden de gemoeide retourkosten geraamd op €6,95 bij pakketten tot 10kg via PostNL.

Wij mogen de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen - verrekenen met het terug te storten bedrag.

U kunt het modelformulier voor herroeping hier downloaden.

Of u kunt gebruik maken van het onaangepaste Europese modelformulier voor herroeping, hier te downloaden.

Even wachten...