APC3-2300R

 • Hoe kan ik de APC3-2300R resetten?

  Voor het verwijderen van de ingestelde codes (resetten van het geheugen):

  (1) Haal de stekker uit het stopcontact.
  (2) Wacht 5 seconden.
  (3) Steek de stekker in het stopcontact.
  (4) De LED knippert nu gedurende 5 seconden.
  (5) Druk nu op de Groepstoets van de bijgeleverde afstandsbediening om alle codes te wissen.
  (6) De ontvanger schakelt nu 2 x in- en uit ter bevestiging.

  Nu is de ontvanger gereset. Nu opnieuw de zender koppelen:

  (1) Haal de stekker uit het stopcontact.
  (2) Wacht 5 seconden.
  (3) Steek de stekker in het stopcontact.
  (4) De LED knippert nu gedurende 6 seconden.
  (5) Druk nu op de toets waarmee u deze ontvanger wilt bedienen (1, 2 of 3).
  (6) De ontvanger schakelt nu 2 x in- en uit ter bevestiging.

  Hoe behulpzaam was dit?

Even wachten...