KlikaanklikuitKlikaanklikuit

Het grootste gemak in draadloos schakelen.

Garantie

Garantievoorwaarden
Bij KlikAanKlikUit nemen we de kwaliteit van onze producten en het niveau van onze service uitermate serieus. Gedurende het productieproces worden alle KlikAanKlikUit producten vijfmaal individueel getest conform de laatste Europese eisen en normen.

Mocht er onverhoopt een technisch probleem optreden bij een product, dan garanderen we een kosteloze reparatie (of vervanging) gedurende een periode van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. De garantie die wij bieden laat de regels omtrent garantie en conformiteit onverlet. Conformiteit wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Uw garantie is geldig wanneer het apparaat is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het gemaakt is. Bewaar de gedateerde aankoopnota, aangezien deze geldt als enig geldig garantiebewijs.

Als een product defect raakt binnen de garantietermijn, kunt u het desbetreffende product met een geldig aankoopbewijs omruilen bij de winkel waar u het KlikAanKlikUit product heeft gekocht.

Heeft u in de KlikAanKlikUit.nl webshop een product gekocht dat binnen twee jaar defect raakt? Geen probleem. U kunt uw product met aankoopbewijs (of ander document dat aantoont wanneer u het product heeft aangeschaft) rechtstreeks en gefrankeerd aan onze technische dienst toezenden, bij voorkeur met een kort begeleidend schrijven over de aard van het probleem. Aansprakelijkheid van transportschade door ondeugdelijke verpakking e.d. is voor rekening van de afzender.

Heeft u het product langer dan 1 jaar geleden aangeschaft en is het defect? Wellicht kunnen wij het product toch vervangen of u op een andere manier tegemoetkomen. Neem hiervoor eerst even contact met ons op via info@klikaanklikuit.nl of 078-7111260.

Ongeldige garantieclaims
De garantie vervalt als er sprake is van kortsluiting door foutieve aansluiting, overbelasting, waterschade, brand, onoordeelkundig gebruik, reparaties door derden, blikseminslag of lekkende batterijen.

Ter beoordeling van de garantieclaim dient gelijktijdig met het product een gedateerde aankoopnota te worden overlegd. Zonder aankoopnota kunnen wij de garantietermijn niet beoordelen, derhalve vervalt uw garantie.

Om onnodig ongemak en foutieve handelingen te voorkomen, adviseren wij om de desbetreffende gebruiksaanwijzingen en de veelgestelde vragen zorgvuldig te lezen voordat u een product installeert/gebruikt en voordat u contact opneemt met de klantenservice.