KlikaanklikuitKlikaanklikuit

Het grootste gemak in draadloos schakelen.

Welke zaken kan ik instellen via de knoppen op mijn ICS-1000?

Met de bovenste groene knoppen op uw ICS-1000 kunt u door het menu van de ICS-1000 bladeren. In dit menu komt u de volgende opties tegen:

1) SET TIME ZONE
Hier kunt u een afwijking instellen (-1 uur/+1 uur) ten opzichte van de tijd op uw scherm. Zo kunt u eenvoudig de tijd aanpassen aan uw tijdzone. Standaard staat deze ingesteld op +1 uur, hetgeen in lijn is met de Nederlandse tijdzone.

2) SET SUMMERTIME
Instellen van zomertijd. Deze staat automatisch in-geschakeld (AUTO), maar kunt u ook uitschakelen (OFF).

3) SYSTEM
Geeft informatie betreffende de softwareversie (info) en MAC/IP adresgegevens. Bij info treft u tevens informatie aan over het aantal timers (T) en scènes (S) dat opgeslagen is op uw ICS-1000. De R staat daarnaast voor het aantal running timers  en scènes.

4) RESET
Hiermee kan de ICS-1000 teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Zowel alle geregistreerde smartphones/tablets worden gewist als alle timers en scènes.

5) ECO MODE
Hiermee kunt u de LED verlichting van het display aanpassen, zodat deze minder fel brandt door de ECO modus op ON te zetten.

6) CLOUD SERVER
Als deze op OFF gezet is (X in de display) is de box afgesloten van internet. Normaal gesproken staat de CLOUD SERVER ingeschakeld, hetgeen wordt aangegeven met een S in het display van uw ICS-1000. Dit geeft aan dat u correct met verbonden met onze server.

7) ENERGY MONITOR  
Hiermee kan een optioneel verkrijgbare energiemeter gekoppeld worden. Deze zomer zal er een energiemeter beschikbaar komen die geschikt is voor aansluiting op een kWh-meter met knipperende LED.